คำถวายข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล

คำถวายข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล

ข้าวถวายพระพุทธ คือ สำรับกับข้าวที่เจ้าภาพจัดไว้บูชาพระพุทธ ซึ่งเป็นเครื่องสักการบูชา คือ บูชาด้วยอาหาร มิใช่เครื่องเซ่น