การบูชาพระ

การบูชาพระ

ก่อนจะเข้าห้องพระต้องอาบน้ำ ชำระกายให้สะอาด และควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด หรือ ถ้าเป็นไปได้ควรนุ่งขาวห่มขาวด้วยก็จะดีมาก ทำจิตใจให้ผ่องใส จุดธุปเทียน