คาถาเทพนิมิต ใช้ในทางค้าขายหรือติดต่อลูกค้า

คาถาเทพนิมิต ใช้ในทางค้าขายหรือติดต่อลูกค้า

พระคาถาเทพนิมิต พระคาถาเทพนิมิตนี้ ภาวนาพระคาถาเทพนิมิตเป่าลมไปให้ต้องตัว ทำให้ดวงจิตเขาอ่อน หรือ จะพ่นควันบุหรี่ก็ได้ ใช้ในทางค้าขาย