คาถาย่นระยะทาง ใช้ในการเดินทาง

คาถาย่นระยะทาง ใช้ในการเดินทาง

คาถาย่นระยะทาง ใช้ในการเดินทาง ทำจิตให้สบายๆ ภาวนาขณะขับรถ หรือเดินทาง ทำจิตให้เป็นกุศล เดินทางไปกุศล จะลดระยะเวลาเดินทางได้มาก