คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

คาถาเมตตามหานิยม คนรักคนหลง

เมตตามหานิยม การบริกรรมพระคาถา หรือมนต์บทใดๆก็ตาม ใจของผู้สวดนั้นต้องเป็นสมาธิ สงบเยือกเย็นก่อน หากไม่เป็นสมาธิแล้วไซร้ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควร