คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย) คาถาบทนี้เป็นของ พระองคุลิมาล ท่านว่าให้ใช้บริกรรมภาวนาเสกเป่าน้ำรดศีรษะหญิงที่คลอดลูกยาก เวลาใกล้คลอด