คาถาพระองคุลิมาล

คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

Home / คาถา / คาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

คาถาพระองคุลิมาล ช่วยให้คลอดลูกง่าย

 

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญูจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตะ โสตถิ คัพภัสสะ

 

 

(คาถาบทนี้เป็นของ พระองคุลิมาล ท่านว่าให้ใช้บริกรรมภาวนาเสกเป่าน้ำรด

ศีรษะหญิงที่คลอดลูกยาก เวลาใกล้คลอด จะคลอดลูกง่าย และยังป้องกัน

ภูตผีปีศาจที่จะมาทำมิดีมิร้ายอีกด้วย)