คาถาพญาไก่เถื่อน ทำมาค้าขึ้น คลาดแคล้วจากภัยอันตราย

คาถาพญาไก่เถื่อน ทำมาค้าขึ้น คลาดแคล้วจากภัยอันตราย

พระคาถาพญาไก่เถื่อน พระคาถาบทนี้ ถ้าจำเริญภาวนา จะมีอานุภาพมาก ผู้ใดภาวนาเป็นนิจสิน จะเกิดลาภยศมิรู้ขาด เวทาสากุ..