คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

คาถาโพธิบาทคือ พระคาถาป้องกันภัยโดยการสวดระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณไปในทิศต่างๆ ขออานุภาพของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ