คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ป้องกันภยันตรายต่างๆ เวลาออกเดินทางไกล

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ป้องกันภยันตรายต่างๆ เวลาออกเดินทางไกล

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ เป็นคาถาป้องกันภยันตรายต่างๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน โดยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ