คาถาป้องกันถูกคุณ ถูกของ ป้องกันอาถรรพณ์

คาถาป้องกันถูกคุณ ถูกของ ป้องกันอาถรรพณ์

คาถาป้องกันถูกคุณ ป้องกันอาถรรพณ์ ป้องกันคุณไสย ใช้ภาวนาก่อนนอน หรือเดินทางผ่านป่าช้า ผ่านบ้านผีปอบ ผีโพง ผีกระสือ เพื่อมิให้มาสิงหรือใกล้