คาถาปัญญาดี เรียนเก่ง

คาถาปัญญาดี เรียนเก่ง

คาถาปัญญาดี เรียนดี มีความจำดี อย่างไรก็ตามคาถาดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรอ่านหนังสือ ขยัน และตั้งใจเรียนด้วย