คาถาปัญญาดี

คาถาปัญญาดี

Home / คาถา / คาถาปัญญาดี

คาถาปัญญาดี

 

คาถาปัญญาดี
คาถาปัญญาดี

 

โอมปุปุ ทะลุปัญญา ปัญญาปุปุฯ

อีกบทหนี่ง

ปุปุ ทะลุปัญญา พุทธชักมา พาคิดได้ อัธยังยะ สว่างวะดังดวงแก้ว

 

(อย่างไรก็ตามคาถาดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรอ่านหนังสือ ขยัน และตั้งใจเรียนด้วย)