คาถาคนนิยม (ค้าขาย)

คาถาคนนิยม (ค้าขาย)

พระคาถาคนนิยม (ค้าขาย) ใช้ในทางค้าขาย การติดต่อเจรจา เพื่อให้เป็นที่ประทับใจ เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ..