คาถาคนนิยม (ค้าขาย)

คาถาคนนิยม (ค้าขาย)

Home / คาถา / คาถาคนนิยม (ค้าขาย)

พระคาถาคนนิยม (ค้าขาย)

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

เอหิสาลิกา  ยังยัง  พุทธัง  อาคัจฉาหิ  สาลิกาถิง  กะระณัง  ตาวังคาวา เอหิมะมะ

สุวะโปตะโก  อะยัง  ราชา  สุวัณณะวัณณา  สาลิกานัง  มะโหสะโต  ปิยังมะมะ