การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

การไหว้พระ สวดมนต์ ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง ก่อนเข้าห้องบูชาพระ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้านั่งที่ด้วยความสำรวมกายใจ ตั้งจิตให้แน่วแน่..