คำถวายภัตตาหาร คำถวายมตกภัตตหาร

คำถวายมตกภัตตหาร

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายมตกภัตตหาร

คำถวายมตกภัตตหาร (กรณีเพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับไป)

 

การถวายภัตตาหาร คำว่า อานิสงส์การถวายภัตตาหาร นั้น เมื่อแยกออกแล้ว ก็แยกได้เป็น 4 คำ คือ อานิสงส์+การถวาย+ภัตต์+อาหาร
อานิสงส์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อานิสงสะ หมายถึง ผลแห่งกุศล ผลดี ประโยชน์
การถวาย ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ทานะ หมายถึงการมอบให้ (ใช้สำหรับผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์)
ภัตต์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ภัตตะ หมายถึงของที่กินได้ เครื่องคำจุนชีวิต
อาหาร ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อาหาระ หมายถึงการกลืนกินลงไปทางปากทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้

เมื่อรวมคำทั้ง 4 คำนี้แล้ว ก็หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากการถวายเครื่องค้ำจุนชีวิตแก่พระสงฆ์

 

คำถวายมตกภัตตหาร (กรณีเพื่ออทิศแด่ผู้ล่วงลับไป)

คำถวายมตกภัตตหาร

 

อิ มานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ, สะปริวารานิ, ภิกฺขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภะนเต, ภิกฺขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานํ, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

 

คำแปล

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวาร เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้นด้วย และอุทิศแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วมีนาย…(เอ่ยชื่อ-นามสกุลผู้ตาย) เป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ

 

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.watbopitpimuk.com/show_topic.php?id=69