คาถารักษาโรคมะเร็ง พระพุทธคาถาแก้รักษาโรคมะเร็ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถารักษาโรคมะเร็ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Home / คาถา / คาถารักษาโรคมะเร็ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

คาถารักษาโรคมะเร็ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คาถารักษาโรคมะเร็ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

พระพุทธคาถาแก้รักษาโรคมะเร็ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วันพระ 15 ค่ำ ทรงศีล 8 บวงสรวงโดยใช้คำบวงสรวงของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ
แต่งชุดขาว อธิษฐานภาวนาด้วยพระคาถารักษาโรคพุทธังทลาย ธัมมังหาย สังฆังสูญพุทโธรักษา ธัมโมรักษา สังโฆรักษาแล้วสูดลมกลั้นหายใจ 1 อึด
และภาวนาตามลมหายใจเข้าออกนึกในใจว่าสัมพุทโธมะอะอิ ระโชหะระนัง ระชังหะระติ