คาถามหาศาสตราพระเจ้า ภาวนาเสกอาวุธประจำตัว ป้องกันอันตรายต่างๆ

Home / คาถา / คาถามหาศาสตราพระเจ้า ภาวนาเสกอาวุธประจำตัว ป้องกันอันตรายต่างๆ

พระคาถามหาศาสตราพระเจ้า

 

คาถามหาศาสตราพระเจ้า
คาถามหาศาสตราพระเจ้า

 

คาถามหาศาสตราพระเจ้า
คาถามหาศาสตราพระเจ้า

 

มะอะอุ อะธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุอะสะวา มหามันตัง มะอะอุโลปะเกเญยยัง องการะเสวะราชิโนตรีนิอักขรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ สัตถุโนฯ

(พระคาถามหาศาสตราพระเจ้านี้ ถ้าหากผู้ใดถือเวทย์มนต์คาถามิขึ้น ท่านให้เสกส้มป่อยสะหัวเสียก่อน เรียนขึ้นแล)