คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ

Home / คาถา / คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ

พระคาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ

 

คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ
คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ

 

คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ
คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ

 

คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ
คาถาชุมนุมธาตุและตั้งธาตุ

 

เอหิปะถะวีพรหมา เอหิอาโปอินทะรา เอหิเตโชนารายะ เอหิวาโยอิสสะรา

นะอิเพชรคง อะระหังสุคะโตภะคะวา โมติพุทธะสัง อะระหังสุคะโตภะคะวา พุทธปิอิสะวาสุ อะระหังสุคะโตภะคะวา ธาโสมะอะอุ อะระหังสุคะโตภะคะวา ยะภะอุอะมะ อะระหังสุคะโตภะคะวา

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะโมพุทธายะ มะพะทะนะ ภะกะสะจะ นะโมพุทธายะ พะทะนะมะ กะสะจะภะ นะโมพุทธายะ ทะนะมะพะ สะจะภะกะ

(คาถานี้สำหรับบริกรรมให้ธาตุทั้ง ๔ ในกายตัวเราสมบูรณ์ ก่อนที่จะใช้เวทมนต์คาถากระทำพิธีการใดๆ แล้ว ให้พึงทำธาตุในกายตัวเราให้สมบูรณ์เสียก่อน จะทำให้เกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น)