คาถาอิติปิโสนพคุณ เมื่อมีทุกข์ภัยให้ภาวนา

Home / คาถา / คาถาอิติปิโสนพคุณ เมื่อมีทุกข์ภัยให้ภาวนา

คาถาอิติปิโสนพคุณ

 

คาถาอิติปิโสนพคุณ
คาถาอิติปิโสนพคุณ

 

คาถาอิติปิโสนพคุณ
คาถาอิติปิโสนพคุณ

 

โสภะคะวาอิติปิอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ โสภะคะวาอิติปิอะระหัง วิชชา จะระณะสัมปันโน โสภะคะวา อิติปิอะระหังสุคะโต โสภะคะวาอิติปิอะระหังโลกะวิทู โสภะคะวาอิติปิอะระหังอะนุตตะโร โสภะคะวาอิติปิอะระหัง ปุริสะทัมมะสาระถิ โสภะคะวาอิติปิอะระหัง สัตถาเทวะมะนุสสานัง โสภะคะวาอิติปิอะระหังพุทโธ โสภะคะวาอิติปิอะระหัง ภะคะวาติฯ

                พระคาถานี้ชื่อ อิติปิโสนพคุณ เมื่อมีทุกข์ภัยให้ภาวนา ๑๔ จบ เสกน้ำสระหัวเสีย เสกน้ำเสดาะ ๙ จบ เสดาะก้างปลาติดคอ ๓ จบ ปัดพิษตะขาบ พิษแมลงป่อง พิษงูเห่า พิษปลาแขยง สารพัดพิษทั้งปวง ๙ จบ ถ้าจะทำให้เป็นเสน่ห์ ให้เอากระแจะแป้งหอมเสก ๗ จบ เจิมหน้าสามแห่งเป็นเสน่ห์ เสกหมากกิน ๙ จบ เป็นเสน่ห์แก่ขุนนางทั้งหลาย เสกของให้คนที่เกลียดกินเกลียดมิได้เลย เสกหมากให้คนผีเข้ากิน ผีบอกชื่อแล เสกแป้งน้ำมันหอมทาตัว คนทั้งหลายพึงใจแล แม้นจะไปหาลาภหรือหาเจ้านายให้เสกมนต์รดได้ผลวิเศษนัก เสกแป้งทาตัวเรา ๙ จบ ศัตรูเห็นใจอ่อนสิ้นแล เสกน้ำพ่นตะพั้น ๙ จบ เสกเหล้ากินให้เป็นคงทนทรหด  ๗ จบ เสกข้าวให้หมากิน ๓ จบ หมามิเห่าแล เสกกล้วยให้เด็กกิน ๗ จบ หายไข้ เสกข้าวสารซัดคนล้ม ๗ จบ เสกน้ำเสกหมากให้สาวกิน ๓ จบ รักเรา ใช้ได้มากมายทุกประการแลฯ

                (พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดภาวนาอยู่เป็นนิจสิน)