คาถาอุปถัมภ์ คาถาคนทำงาน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

Home / คาถา / คาถาอุปถัมภ์ คาถาคนทำงาน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

คาถาอุปถัมภ์

คาถาอุปถัมภ์
คาถาอุปถัมภ์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา

อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา

ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะฯ”

(ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี)