คาถาถอนวาจาสิทธิ

Home / คาถา / คาถาถอนวาจาสิทธิ

คาถาถอนวาจาสิทธิ

คาถาถอนวาจาสิทธิ
คาถาถอนวาจาสิทธิ

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ทุติอิมัง สัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ตะติอิมัง สัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ”

(ให้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากย้อนกลับไปทางซ้าย 3 หน เป็นอันว่าถอนหมด ถ้าระหว่างที่ยังไม่ถอน อย่าได้กล่าวแช่งด่าใคร เป็นไปตามปากว่าทั้งนั้น)