คาถาพระยาราชสีห์ ศัตรูจะพ่ายแพ้ มีชัยชนะ

Home / คาถา / คาถาพระยาราชสีห์ ศัตรูจะพ่ายแพ้ มีชัยชนะ

คาถาพระยาราชสีห์

คาถาพระยาราชสีห์
คาถาพระยาราชสีห์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“พุทธะเสฏโฐ มหานาถัง วัณณะโก สิงหะนาทะกัง พุทธะสิระสาเตเชนะ มาระเสนา ปะราเชยยัง ชัยยะภะวันตุเม”

(พระคาถาพระยาราชสีห์นี้ ถ้าจะเข้าหาขุนนางท้าวพระยาทั้งปวง หรือจะไปประจญด้วยศัตรูก็ดี ให้เสกเมียงหมากอมไปเสกแป้งน้ำมันทาตัว คนทั้งหลายกลัวเรานัก บังเกิดสง่าราศี มีตะบะเดชะ ถ้าจะไปรบให้ภาวนาไปเถิด มีชัยชนะแล ถึงจะเป็นความกันก็ดีให้ภาวนาไปเถิด คนครั่นคร้ามอำนาจเราแล คาถานี้ของหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ย ใช้สำหรับเสกเสือที่แกะด้วยเขี้ยวเสือ ใช้ทางอำนาจดีนักแล)