คาถากำลังราชสีห์ เสริมอำนาจบารมี มีโชคชัยในทุกแห่ง

Home / คาถา / คาถากำลังราชสีห์ เสริมอำนาจบารมี มีโชคชัยในทุกแห่ง

คาถากำลังราชสีห์

คาถากำลังราชสีห์
คาถากำลังราชสีห์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“พุทโธราชะโสโห่ จะ มะหานามัง เทวันติ สีหะ ทานัง พุทธัง ระสะสิระเตเชนะ มาระปัตโตปะรา เชยยัง พุทธสังมิ ปาสุอุชา อิสะปมิฯ”

(สวด 5 จบเสริมอำนาจบารมี จะเป็นที่นับถือยำเกรงแก่คนทั่วไป จะมีโชคชัยในทุกแห่ง)