คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น สวดป้องกันภัยจากอันตรายต่างๆ

Home / คาถา / คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น สวดป้องกันภัยจากอันตรายต่างๆ

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น ป้องกันภัย แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ

 

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น
คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

พุทธัง สัตตะระตะนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สัตตะระตะนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สัตตะระตะนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ

(สำหรับสวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกัน แม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้าย ไม่อาจทำอะไรได้ กลางคืนให้สวด 7 จบ แล้วเอาจิต (นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวาไปซ้ายเป็นทักษิณาวัต ป้องกันสรรพภัยวิเศษนักแล)