คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ ไม่ยากจน มีความเจริญรุ่งเรือง

Home / คาถา / คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ ไม่ยากจน มีความเจริญรุ่งเรือง

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ สิริมงคล เสริมดวงเศรษฐี

 

พระเศรษฐีนวโกฎิ
พระเศรษฐีนวโกฎิ

 

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ
คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

 

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ
คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

 

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

มาขะโย  มาวะโย  มัยหัง  มาจะโกจิ  อุปัททะโว  ธัญญะ  ธารานิ  ปะวัสสันตุ ธนัญชัย ยัสสะ ยะถาคะเร สุวัณณานิ หิรัญญา จะ สัพพะโภคา จะ รัตตะนา ปะวัสสันตุ  เม  เอวังคะเร  สุมะนะ  ชะฎิสัสสะ  จะ  อะนาถะบิณฑิกะ  เมณะฑะะ  กัสสะ โชติกะ  สุมังคะ  สัสสะ  จะ  มัณฑาตุ  เวสสันตะ  รัสสะ  ปะวัสสันติ  ยะถาคะเร เอเตนะ  สัจจะ  วัชเชนะ  สัพพะ  สิทธิ  ภะวัน  ตุ  เม

 

– ขอบคุณแหล่งที่มา : https://talk.mthai.com/inbox/357258.html , http://www.bopunkan.com