คาถาสาลิกาลิ้นทอง เสริมเสน่ห์ พูดจามีเสน่ห์ ติดต่อเรื่องงานสำเร็จลุล่วง

Home / คาถา / คาถาสาลิกาลิ้นทอง เสริมเสน่ห์ พูดจามีเสน่ห์ ติดต่อเรื่องงานสำเร็จลุล่วง

คาถาสาลิกาลิ้นทอง มหาเสน่ห์ โชคลาภ

 

 

คาถาสาลิกาลิ้นทอง
คาถาสาลิกาลิ้นทอง

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

ชิวหา ยัง  มะธุรัง  วาจัง  ชิวหาวาจันติ ผุสสิตตะวา  สุตัง สุตตะวา

จะ สุนทะรัง  ปิยาเยวะ  ปิยา ยันติ