คาถาเมตตา คนหลง เทวดารัก

คาถาเมตตา คนหลง เทวดารัก ท่องแล้วดี

Home / คาถา / คาถาเมตตา คนหลง เทวดารัก ท่องแล้วดี

คาถาเมตตา คนหลง เทวดารัก

 

คาถาเมตตา คนหลง เทวดารัก
คาถาเมตตา คนหลง เทวดารัก

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

มะ เมตตา จะมหาราชา อะเมตตา จะมหาเสนา อุ เมตตา จะมหาชะนา สัพพะเสน่หา

จะปูชิตัง สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง ราชาโกรธัง วินาสสันติ เสนาโกรธัง วินาสสันติ

ชะนาโกรธัง วินาสสันติ สัพพะโกรธัง วินาสสันติ