คาถาเดินป่า

คาถาเดินป่าเดินเขา ใช้ป้องกันงูและสัตว์ร้ายต่างๆ

Home / คาถา / คาถาเดินป่าเดินเขา ใช้ป้องกันงูและสัตว์ร้ายต่างๆ

พระคาถาบทนี้ให้ใช้สวดก่อนนอน หรือเวลาที่เราไปเดินป่าเดินเขา จะช่วยป้องกันสัตว์ร้ายทั้งหลาย เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น

 

บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดขันธะปะริตตะคาถา

 

บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดขันธะปะริตตะคาถา

 

บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดขันธะปะริตตะคาถา

 

บทสวด ขันธะปะริตตะคาถา

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

 

– ขอบคุณข้อมูลจาก : watpamahachai