คาถาปัดที่นอน

คาถาปัดที่นอน (ใช้ปัดผ้า, ปูที่นอนก่อนนอน)

Home / คาถา / คาถาปัดที่นอน (ใช้ปัดผ้า, ปูที่นอนก่อนนอน)

คาถาปัดที่นอน

 

คาถาปัดที่นอน
คาถาปัดที่นอน

 

โอม พระพุทธธัง ปัด
พระธรรมมัง ปัด
พระสังฆัง ปัด
ปัดเครื่องร้อยรัดให้หมดสิ้นไปฯ
(กล่าว ๓ จบ)

(เมื่อจะปูที่นอน ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้ ๓ จบ เมื่อล้มตัวลงนอนหัวถึงหมอนให้ลืมความกังวล, ความทุกข์, ความอาลัยอาวรณ์, ความอยากใดๆ, ความพยาบาท, ความระแวงสงสัย, ความหม่นหมองข้องใจ, ความหดหู่ซึมเศร้า ปัดออกไปจากใจให้หมด จักนอนหลับฝันดี มีนิมิต ตื่นมาสดชื่นแจ่มใส ปัญญาจะเกิดดีนักแล)

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhabath/2008/03/10/entry-1