คาถาใช้เป่าเด็กร้องไห้กลางคืน

คาถาใช้เป่าเด็กร้องไห้กลางคืน

Home / คาถา / คาถาใช้เป่าเด็กร้องไห้กลางคืน

พระคาถาใช้เป่าเด็กร้องไห้กลางคืน

 

คาถาใช้เป่าเด็กร้องไห้กลางคืน
คาถาใช้เป่าเด็กร้องไห้กลางคืน

 

อะเปถะ มา ทาระกัง โรทาเปถะฯ

(สาเหตุที่เด็กร้องไห้งอแง เขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่าง แต่เราไม่รู้ไม่เห็น บริกรรมแล้วเสกเป่าที่กระหม่อม เด็กจะได้หยุดร้องไห้ ดีนักแลฯ)