คาถาเลี้ยงลูกง่าย

คาถาเลี้ยงลูกง่าย

Home / คาถา / คาถาเลี้ยงลูกง่าย

พระคาถาเลี้ยงลูกง่าย

 

คาถาเลี้ยงลูกง่าย
คาถาเลี้ยงลูกง่าย

 

สิขีนี โหตุ (ชื่อลูก…..นามสกุล…..)
อโรคา อโรคัง ปุตตัง จะ ธิตา จะ น วิชายตุฯ

(เสกใส่น้ำให้กินให้อาบ หรือเป่าใส่ขนมนมเนยได้ผลนักแลฯ)