คาถาหลวงพ่อทันใจ

คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ จ.ตาก

Home / คาถา / คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ จ.ตาก

คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก จ.ตาก

 

คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ จ.ตาก
คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ จ.ตาก

 

(ท่องนะโม 3 จบ) แล้วภาวนาพระคาถาดังนี้

 

ตะกุตะกะ จายาริโย เอวัง วันตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

(สวดภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงพ่อทันใจ ขอพรสิ่งใดล้วนสมดังใจปรารถนาทุกประการ)

 

แผนที่การเดินทางไปวัดพระบรมธาตุบ้านตาก