คาถาการเจรจา

คาถาการเจรจา สวดก่อนออกไปเจรจาเรื่องสำคัญ

Home / คาถา / คาถาการเจรจา สวดก่อนออกไปเจรจาเรื่องสำคัญ

พระคาถาการเจรจา

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นะโม พุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ  โลปุสะพุภะ

(ใช้ภาวนากับน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่หวังไว้)