คาถาเงินล้นหีบ ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา

Home / คาถา / คาถาเงินล้นหีบ ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา
คาถาเงินล้นหีบ

พระคาถาเงินล้นหีบ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

ปินทิยา  โลปะโภชะนัง  นิสสายะ  สังฆัสสะ  สุขานัง