คาถาหลวงพ่อโต

คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

Home / คาถา / คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

 

คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร
คาถาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฎฐาเน สุเว วะเร

โตสัง อะกาสิ ขันตุนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง

 

แผนที่การเดินทางไปวัดพนัญเชิงวรวิหาร