คาถาให้คนรักโทรหา

Home / คาถา / คาถาให้คนรักโทรหา
คาถาให้คนรักโทรหา

พระคาถาให้คนรักโทรหา

 

พระคาถาให้คนรักโทรหา ซึ่งคาถาที่เฉพาะเจาะจงบางครั้งมันไม่มีคงต้องหา พระคาถาบทที่ใกล้เคียงก็คงเป็น คาถาความรัก คนรักกลับมาไปทดลองใช้กันดู โดยให้เขียนชื่อเราและคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วภาวนาด้วย คาถาความรักกลับคืนคนรักกลับมา ดังนี้

 

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ
สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา
หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : tumsrivichai