คาถาให้คนรักโทรหา

คาถาให้คนรักโทรหา

Home / คาถา / คาถาให้คนรักโทรหา

พระคาถาให้คนรักโทรหา

 

พระคาถาให้คนรักโทรหา ซึ่งคาถาที่เฉพาะเจาะจงบางครั้งมันไม่มีคงต้องหา พระคาถาบทที่ใกล้เคียงก็คงเป็น คาถาความรัก คนรักกลับมาไปทดลองใช้กันดู โดยให้เขียนชื่อเราและคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วภาวนาด้วย คาถาความรักกลับคืนคนรักกลับมา ดังนี้

 

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ
สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา
หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : tumsrivichai