คาถามหาละลวย (ค้าขาย)

คาถามหาละลวย (ค้าขาย)

Home / คาถา / คาถามหาละลวย (ค้าขาย)

พระคาถามหาละลวย (ค้าขาย)

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นะละลวย  หันตะวา  โม  เมามัว พุท  พาตัว  (บอกชื่อคนๆ นั้น)  มาหากู

ทา  สมสู่  ยะ  อยู่ด้วยกันจนตาย นา  สังสิโม  สังสิโม  นา สิโมนาสัง  โฆนาสังสิ