คาถาเพิ่มทรัพย์ต่อเงินต่อทอง

คาถาเพิ่มทรัพย์ ต่อเงินต่อทอง

Home / คาถา / คาถาเพิ่มทรัพย์ ต่อเงินต่อทอง

พระคาถาเพิ่มทรัพย์ ต่อเงินต่อทอง

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นะชาลิติ  อะระหัง  สุสินะโส  นะโมพุทธายะ