คาถาป้องกันงู

คาถาป้องกันงู แคล้วคลาดจากอันตราย

Home / คาถา / คาถาป้องกันงู แคล้วคลาดจากอันตราย

คาถาป้องกันงู

 

ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ
ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว

 

(ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าป่า ที่รก หรือแม้แต่เมื่อขณะพบเจองู จะทำให้คุณปลอดภัย)