คาถาพญาเต่าเรือน

คาถาพญาเต่าเรือน ช่วยให้มีโชคลาภ เมตตามหานิยม

Home / คาถา / คาถาพญาเต่าเรือน ช่วยให้มีโชคลาภ เมตตามหานิยม


พระคาถาพญาเต่าเรือน

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะอะอุอะ