คาถากันฟ้าผ่า

คาถากันฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ช่วยให้แคล้วคลาดอันตรายจากฟ้าผ่า

Home / คาถา / คาถากันฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ช่วยให้แคล้วคลาดอันตรายจากฟ้าผ่า

คาถากันฟ้าผ่า 

 

อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธายะฯ

 

คาถานี้ใช้สวดภาวนาเวลาฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ช่วยให้แคล้วคลาดอันตรายจากฟ้าผ่า