คาถาผูกใจคน

คาถาผูกใจคน มัดใจคนรัก ทำให้มีเสน่ห์

Home / คาถา / คาถาผูกใจคน มัดใจคนรัก ทำให้มีเสน่ห์

พระคาถาผูกใจคน มัดใจคนรัก ใช้ภาวนาเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรู้สึกดีด้วย รักใคร่ยินดี

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

โอม  มะโมพุทธะ  นะมะอะอุ  เอหิ  ชัยยะ  เอหิ  สัพเพชะนา  พะหู  ชะนา  เอหิ