คาถาแก้วมณีโชติ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญด้วยโภคทรัพย์

Home / คาถา / คาถาแก้วมณีโชติ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญด้วยโภคทรัพย์
คาถาแก้วมณีโชติ

พระคาถาแก้วมณีโชติ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญด้วยโภคทรัพย์ เทวดาปกปักษ์คุ้มครองรักษา

 

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา
นะอุกะอะ นะมะมะอะ มะอุมะนะ อะนะอะมะ อะอุอุมะ อุนะอุอะ