คาถามหาอุด

คาถามหาอุด (กันปืน) ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

Home / คาถา / คาถามหาอุด (กันปืน) ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถามหาอุด (กันปืน) ป้องกันอาวุธปืน

 

อะ นิ ทัส สะ นะ อัป ปะ ฎิ
(ภาวนาคาถาบทนี้ เขาลั่นไกปืนยิงเรามิได้เลย)

อะ นิ ทัส สะ นะ อัป ปะ ฏิ คา
(ภาวนาคาถาบทนี้ ลูกปืนไม่ออกจากลำกล้องเลย)

อะ นิ ทัส สะ นะ อัป ปะฎิ คา ยะ
(ภาวนาคาถาบทนี้ หากเขายังคิดจะยิงเราอีก พอยิงลำกล้องปืนจะแตก)