คาถาเสกใบพลู

คาถาเสกใบพลู แก้ปวดหัว หน้ามืดตาลาย

Home / คาถา / คาถาเสกใบพลู แก้ปวดหัว หน้ามืดตาลาย

 

คาถาเสกใบพลู

 

ปะฐะวี อาโป เตโช วาโย รัสโส

 

(ท่านว่า ให้เสกใบพลูเคี้ยวหมากกิน หรือเป่าแก้คนเป็นลมหน้ามืดตาลาย หรือ

เป็นลมเพลมพัด ปวดเศียรเวียนเกล้า หรือเด็กเป็นโรคทรางตานขโมย หายดี

วิเศษนักแล)