คาถาประสานกระดูก

คาถาประสานกระดูก รักษากระดูกให้หายดี

Home / คาถา / คาถาประสานกระดูก รักษากระดูกให้หายดี

คาถาประสานกระดูก รักษากระดูก

 

จัตตาโร ปัตเต เอโก ยะถา อะธิฎฐามิ

 

(ใช้เสกเป่าประสานบาดแผล หรือ กระดูกเดาะ หัก เคล็ดยอก ช้ำบวม ฟกช้ำ

ดำเขียว จะเสกน้ำมันงาดิบ หรือน้ำมันใดๆ ทาแผล หรือที่ที่เคล็ดยอกก็ได้

กระดูกเคลื่อนไม่เข้าที่จะหายไปสิ้นใน 3 วัน 7 วัน ถ้าเป็นบาดแผลทั้งร่างกาย

ให้เสกน้ำอาบน้ำทาก็ได้)

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : ilwc.aru.ac.th