คาถาค้าขายกำไรงาม

คาถาค้าขายกำไรงาม ค้าขายคล่อง ขายดิบขายดี

Home / คาถา / คาถาค้าขายกำไรงาม ค้าขายคล่อง ขายดิบขายดี

พระคาถาค้าขายกำไรงาม

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

พุทธัง  พะหุชะนานัง  เอหิจิตตัง  เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง  เอหิเมตตา

ชมพูทีเป  มะนุสสานัง  จิตถีโย   ปุริโส  จิตตัง  พันธัง  เอหิ