คาถาเรียกกำไร

คาถาเรียกกำไร ขายของดี กำไรงามๆ

Home / คาถา / คาถาเรียกกำไร ขายของดี กำไรงามๆ

พระคาถาเรียกกำไร

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

อิตถีโว  กะระณีโย  ชาโต  ปุริโส  สะมาสะมะ  อาคัจฉายะ

อาคัจฉาหิ  ติวัตตัพโพ  อาคัจฉาหิ  ปิยัง  มะมะ