คาถาสีวลีเรียกลาภ

คาถาสีวลีเรียกลาภ ขอโชคลาภ

Home / คาถา / คาถาสีวลีเรียกลาภ ขอโชคลาภ

พระคาถาสีวลีเรียกลาภ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

ฉิมพลี  จะ  มะหาเถโร  ฉิมพลี  จะ  มหาเถรัง   ลาภลาภัง  นิรันตโร  ลาภสุโข  นะ  ชา  ลี  ติ